Về đy bn Cha

01 Lời giới thiệu
02
Thi
03
C Cha trong đời
04
Trở lại thin đường
05
Người tnh c đơn
06
C những buổi chiều
07
Lắng nghe lời Cha
08
Xin Ngi con xin Ngi
09
Tnh Ngi sưởi ấm lng con
10
Ht về tnh yju Cha
11
Trng cậy Cha
12
Xin tri n
13
Về đy bn Cha
____________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)