Ca khc ging sinh

01 Con Maria l Cha ti
02
Từ xa xưa
03
Cha ging sinh đm nay
04
Thiếu chỗ cho Ngi
05
Ma đng gợi nhớ
06
Nhạc chung ngn
07
Người đ đến
08
Qu tặng của Cha
09
Khi Cha vo đời
10
Ca khc ging sinh
________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)