Đêm an b́nh

01 Giáng sinh xanh
02
Cao cung lên
03
Silent Night
04
Chúa Hài Đồng
05
Tiếng hát thánh ân
06
Đêm giáng sinh
07
Jingle Bell
08
Chúc mừng Noel
09
Chào đón giáng sinh
10
Đêm b́nh yên
11
Hang Belem băng giá
12
Đi t́m Chúa tôi
13
T́nh yêu giáng sinh
14
Chúa ban ơn lành
15
Ḱa Chúa lên
16
Hang Belem

________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)