Instrumental Christmas

01 What Child Is This 1
01
What Child Is This 2
02
Jsu, Joy Of Man's Desiring
02
Jsu, Joy Of Man's Desiring 2
03
Good Christian Men Rejoice
03
Good Christian Men Rejoice 2
04
Silent Night
04
Silent Night 2
05
Coventry Carol
05
Coventry Carol 2
06
O Come, O Come Emmanuel
06
O Come, O Come Emmanuel 2
07
For Hearth & Home
07
For Hearth & Home 2
08
Do You Hear What I Hear_
08
Do You Hear What I Hear_ 2
09
The First Noel
09
The First Nol
10
Nativity Suite_ Visitation
10
Nativity Suite_ Visitation 2
11
Nativity Suite_ Shepherd's Song
11
Nativity Suite_ Shepherd's Song 2
12
Nativity Suite_ Flight Into Egypt
12
Nativity Suite_ Flight Into Egypt 2.mp
13
O Holy Night
13
O Holy Night 2

_______________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)