ng Noel xuống phố

01 Adesta fideles Lan
02 Dấu ấn tnh yu La Sương Sương
03 Nhạc sĩ t hon Như Mai
04 ng Noel xuống phố Lan
05 Đem thnh v cng Vũ Khanh
06 Nếu Cha l La Sương Sương
07 Hang Belem Lan
08 Ave Maria Vũ Khanh
09 Ma sao sng Lan
10 Hồi chung nửa đm Thy Dương
11 Mừng Cha ra đời Duy Quang

_______________________________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)