Yêu nhau trong Chúa

01 Niềm xác tín của con
02
Yêu Chúa từ đây
03
T́nh ca chúc khen
04
Lời cầu kinh đêm nay
05
Dâng Chúa tháng năm
06
Kinh t́nh yêu
07
Bên Chúa yêu thương
08
Ơn trời cho con
09
Thánh giá Chúa là niềm vui
10
Thánh giá t́nh yêu
11
Ở lại với con
12
Cầu cho cha mẹ 2

_________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)