Lời th thầm 2

01 Lấy chồng Đi LoanNg Phc hậu
02 Hy tỏ cho em biết 
03 Như đờn đứt dy 
04 C cha c mẹMi Trầm
05 Khổi ơi l khổNg Phc Hậu
06 Hiều trẻ em 
07 Thờ ơ 
08 Cầu cho tổ tinPhạm Lim Hng
09 Cười hề hềNg Phc Hậu
10 Theo st 
11  Mi của mẹ 
12 Nghĩa no bằngThanh Đạt
13 Yu nonNg Phc Hậu
14 Tn gọi của trẻ 
15 Con xin liều mạng 
16 Cha cấm con thất vọngMi Trầm

Audio Lời Th Thầm 2

Thực hiện: Mi Trầm -  Đăng Quang
Giọng đọc: A
nka - Mạnh Qun - Trung Thực

____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng