Khc Ca Tạ Ơn

01. Lời ngỏ
02. Xin hy sai đi
03. Cha ni với ti
04. Cha giầu lng thương xt
05. Tnh Cha i vĩ đại
06. Bi ca truyền gio
07. Hiến dng
08. Thnh Nữ Ann L Thị Thnh
09. Bi ca Giuse
10. Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam
11. Mẹ l sao dẫn lối
12. Phc Hải 50 năm hng n
13. Phc Hải hnh khc ma xun

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)