Chỉ có một trên đời

01 Hiến dâng  
02
T́nh Cha
03
Cầu cho cha mẹ
04
Ḷng con thảo
05
Nhớ về t́nh mẹ
06
T́nh cha cho con
07
Ḷng mẹ
08
Cầu cho cha mẹ 8
09
T́nh yêu mến
10
Mất cha
11
Mừng tuổi mẹ

Audio CD: CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜI
Lm. JB. Nguyện Sang
_________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)