Mối t́nh Giêsu

01 T́m về                                    Hoàng Hiệp
02
Ḍng đời                                Hồng Mơ
03
T́m mẹ                                   Gia Ân
04
Thân con bụi đất                    Diệu Hiền  - Bích Hiền
05
Người nằm xuống                 Thanh Sử
06
Trở về                                   Bích Hiền
07
Mong về                                Xuân Trường
08
Thuộc về                               Gia Ân
09
Chúa ở với tôi                       Tần Ngọc - Diệu Hiền
10
Dâng Mẹ cuộc đời                 Thanh Huyền
11
Ngày không c̣n cha             Hoàng Hiệp
12
Lời cảm tạ 
                           Giang Ân

Audio CD: MỐI T̀NH GIÊSU - D̉NG ĐỜI
Nhạc sĩ: Giang Ân

_________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)