Tâm t́nh khúc - thánh ca vào đời

01 Biết đến bao giờ                           Cao Duy
02
Bến bờ yêu thương                      Nhă Phương
03
Mang theo câu hát                       Kim Cúc - Thế Thông
04
Chúa, niềm mơ ước đời con         Hoàng Kim
05
Hạt mưa thánh ân                        Thế Sơn
06
Ơn thiêng Chúa Trời                     Phương Thảo - Như Hạnh
07
Giuse, chuyện về người              Thế Thông
08
Trầm hương dâng Mẹ                   Ca đoàn Sao Mai
09
Một trời La vang                           Phương Phi
10
T́nh  yêu Thiên  Chúa                   Hoàng Oanh
11
D́u dắt đời con                             Thế Thông
12
T́nh Chúa khôn vời
                       Tam ca Áo Trắng

Audio CD: TÂM T̀NH KHÚC Thánh Ca vào Đời
Nhạc sị Thế Thông
_________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)