T́nh yêu đáp đền t́nh yêu

01 Lời ngỏ                                                    Lm Phê rô Nguyễn văn Hiền
02
Cùng nhau làm dân Chúa                        Hoàng Hiệp -K' sor Duk- Diệu Hiền - Tuyết Mai
03
Theo Người                                              Nam Du- Diệu Hiền
04
T́nh yêu đáp đền t́nh yêu                       Lê Việt  Dũng - Thanh Sử
05
Nắm men                                                 Ư Vũ - K' sor Duk
06
Thánh mười một                                      Trần Trung Ḥa - Hồng Vân - Khắc Dũng
07
Emmanuel                                               Vơ Văn Thức - Nhóm Emmanuel
08
Học yêu thánh giá                                   Phan Ngọc Hiến - Khắc Dũng - Thủy Tiên, Bé Vân Anh , bé Tâm Trang
09
V́ một nước trởi cho quê hương            Nhóm Lửa Hồng- Tốp ca Lửa Hồng
10
Tâm điểm yêu thương                             Khắc Dũng - Thanh Sử - Diệu Hiền - Tuyết Mai
11
Đừng sợ                                                  Nhóm lửa Hồng- Khắc Dũng - Thanh Sử Diệu Hiền- Tuyết Mai
12
Lời tạ ơn                                                 Thanh Lâm - Hạnh Nguyên
13
Vui sống hiệp thông                               Lê Đức Hùng - K' sor Duk - Tuyết Mai, Nhóm Cadillac
14
Dân Chúa tạ ơn
                                     Thế Thông - và Ca Đoàn Sao Mai

Audio CD: T̀NH YÊU ĐÁP ĐỀN T̀NH YÊU
Hát mừng Năm Thánh 2010

_________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)