Tri tim yu

01 Lời ngỏ - V xưa Ta đi Tri Tim Yu Band
02 Lời kinh ha bnh Quyết Thắng - Duy Tn - Trần Mạnh
03 Tnh thương cho em Kim Cc - Thiếu Nhi GX Lai Cổ
04 Hồi ức về mẹ Phi Nguyễn
05 Tim Yu Tri Tim Yu Band
06 Con gặp Cha Kim Cucc1 - Diệu Hiền _ Mai Ly
07 Sao nỡ bỏ con Quyết Thắng
08 Tuổi thơ ngho Diệu Hiền - Mai Ly
09 Tri tim yu thương Tri Tim Yu Band
10 Bn em đang c Ta Tri Tim Yu Band
11 Kinh ha bnh Tri Tim Yu Band

Audio CD:     TRI TIM YU
Tri Tim Yu Band

________________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)