Tnh Cha cao vời

01.Say men tinh Ngai
02.Hoi Giao
03.Theo buoc tinh Ngai
04.Tim Ton Giao
05.Dau an tinh Ngai
06.Hanh trinh
07.Diep khuc tinh Ngai
08.Dang sang tao
09.Cho con tinh Ngai
10.Thien Chua Duy Nhat
11.Loi xin tinh Ngai
12.Tho Cung Ong Ba
13.Thap sang tinh Ngai
14.Truyen giao
15.Tieng goi tinh Ngai
16.Cau nguyen
17.Trong an tinh Ngai
18.Day do
19.Khi toi con
20.Nguoi con hoang
21.Con se ra di tay khong
22.Cuoi nam
23.Xin cui chao moi nguoi
24.Chin nguoi kia Dau
25.Phan nguoi nhu
26.Doi Song KITO Huu
27.Con Khat tinh Ngai
28.Dong Gop
29.Con biet theo ai
30.Loi Song
31.Con gi khi ra mo minh
32.Tam Moi Phuc That
33.Con bi cam do
34.Anh sang
35.Mot ngay troi qua
35.Noi Dau kho
36.Khi con keu cau
36.Loi Giao ly
37.Thanh ca
38.Tinh Troi Thap Tu - Ngoc Lan
 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                                           
                                      Thư từ -  Gp