Hát về t́nh  yêu

01 Lời giới thiệu
02
Khúc ca cảm tạ
03
Trọn niềm tin nơi Chúa
04
Tâm t́nh dâng Cha
05
Dâng lời cạm tạ
06
Sao Cha lại gọi con
07
Hát về t́nh  yêu
08
Cầu cho cha mẹ
09
T́nh gia đ́nh
10
Thánh nữ Monica
11
Bốn mùa trong Chúa

_______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)