Theo Cha vo đời

01 Vo đời Phi Nguyện - Kim Cc
02 Xin hy sai con Kim Cc
03 Tnh Cha yu con Phi Nguyễn
04 Cho con biết yu thương Kim Cc
05 Xin cho con Thy Yn
06 Dng tiến Mi Vũ - Kim Cc Phi Nguyn
07 Theo Cha Kim Cc
08 Dng Cha  cuộc đời Phi Nguyễn
09 Tnh Cha tri n Phi Nguyễn - Kim Cc
10 Niềm xc tn của con Phi Nguyễn
11 Ca khc cảm  tạ Kim Cc
12 Giao ước Phi Nguyễn - Kim Cc

Audio CD THEO CHA VO ĐỜI
Albuml ca sỹ Phi Nguyễn vol 10

_______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)