Khúc hồng ân

01 Ca tụng Chúa Chu Văn Quang
02 Chúa yêu con Lm Kim Long
03 Được sai đi Lm Thành Tâm
04 Lạy Chúa ! con đây Lm Oanh Sông Lam
05 Lễ hy sinh 
06 Vào đời Lm Thành Tâm
07 Mầu nhiệm t́nh thương 
08 Linh mục Cha Phi Anh
09 Từ muôn thuở Lm Từ Muôn Thuở
10 Tạ ơn Trời Phanxic ô
11 Niềm tin kiêu hùng Lm. Mi Trầm
12 Đoàn hùng anh Thiên Quang

Audio CD KHÚC HỒNG ÂN
Anna Trần Thanh Huyền

_____________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)