Tnh Cha tnh qu hương

01 Lới giới thiệu
02
Dấu ấn tnh yu
03
Con chỉ l tạo vật
04
Tnh Cha v qu hương
05
Tm tnh hiến dng
06
Bi ca nhn chứng
07
Ca khc trầm hương
08
Khc ht một loi hoa
09
Tnh Cha cao vời
10
Giao ước
11
Than lức mến

___________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)