Khúc tri ân

01

Khúc cảm tạ

Lệ Sinh, Do, Định

02

Từ thuở nào Chúa đă yêu con

Diệu Hiền

03

Một đời xin hiến dâng

Quang Minh

04

Tấm bánh đời con

Hạnh Nguyên

05

Niềm xác tín của con

Lâm – Thanh Ḥa

06

Dẫn con từng bước

Cao Duy

07

Ngài phải lớn lên

Thế Thông – Ca đoàn Sao Mai

08

T́m nhau

Hoàng Hiệp

09

Con thuyền Phêrô

Tuấn Dũng – Thanh Tuyền

10

Lời kinh linh mục

Thanh Ḥa – Tốp ca nam

11 Từ thuơ nảo 
12 Tấm Bánh 
13 T́m nhau 
14 Lời kinh linh mục 

Audio CD KHÚC TRI ÂN

Biên tập: Vĩnh Ân, Song Mộc
Ḥa âm, phối khí: Quang Đạt, Quang Khúc…
_________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)