Con thuộc về Ngài

01 Con thuộc về Ngài
02
Ôi t́nh yêu
03
Tâm t́nh ca 3
04
Nếu người hỡi tôi
05
Mừng danh Thánh Chúa
06
Vâng lạy Chúa
07
Câu kinh t́nh yêu
08
Khi con vào đời
09
Ở lại với con
10
Sống trong t́nh Chúa

___________Gia Ân Vol.03_______________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)