Khung trời yêu thương

01 Thánh Tâm Chúa Giêsu
02
Nơi t́m Cha
03
Thánh Tâm dịu hiền
04
Tiệc thánh trần gian
05
Chúa trong đời con
06
Cho con vững tin
07
Bài ca tin yêu
08
Con có hoa dâng Mẹ
09
Trong tim Chúa

__________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)