Mnh con với Cha

01 Cha l tất cả đời con
02
Mnh con với Cha
03
Mối tnh Gisu
04
Con cần Cha
05
Trng cậy nơi Cha
06
V con Cha tin
07
Lm sao con biết
08
Cha biết tm tư
09
Cuộc sống
10
Tnh yu Gisu

__________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)