Dng Ngi


02
Cậy trng Cha
03
Hy nhớ
04
Bao giờ
05
Hy chỗi dạy
06
Con tin mến Ngi
07
Cha qu nhn từ
08
Cn tnh no
09
Nếu khng c Cha
10
Nỗi lng kht vọng
11
Suy tưởng
12
Hy quay về
13
An bnh trong Cha
14
Sống trong Đức Kit

__________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)