T́nh ca thập giá

01Lới giới thiệu 
02Trên cây thập giáCa đoàn Sao Mai
03Trái tim nhân lànhGia Ân
04Yêu như Chúa yêuHạnh Nguyên
05Trái tim rực cháyQuốc Đại
06Thánh giá Đức KitôCa đoàn Sao Mai
07Say t́nh thập giáGia Ân
08Thập giá đời conThùy Dương
09Máu trái timCa đoàn Sao Mai
10Giêsu Vua t́nh yêuQuốc Đại
11Thập giá niềm tự hàoHoàng Quân

 

Audio CD T̀NH CA THẬP GIÁ
Biên tập: Lm Thái Nguyên

____________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)