Ma chay v ma Phục sinh

01 Kiếp cỏ hoa
02
Hỏi người hy nhớ
03
Trở về
04
Tm tnh ăn năn
05
Bao giờ
06
Nguyện Cha ch i
07
Hy chỗi dạy
08
Dn Ta ơi
09
Mẹ đứng đ 2
10
Tnh Cha

_______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)