Trên đỉnh yêu thương

01 Lời giới thiệu

02 Trên đỉnh yêu thương

03 Hy lễ Hồng ân

04 Ngài yêu con

05 Một đời dâng Chúa

06 Thập giá t́nh yêu và hy vọng

07 Trọn đời dâng hiến

08 Thập giá minh chứng t́nh yêu

09 Để ở với con

10 Bài ca đức tin

11 Khúc nhạc yêu thương

12 Lời kết

Audio CD TRÊN ĐỈNH YÊU THƯƠNG
Ns: Ngọc Linh

___________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)