Chỉ yu mnh Cha

01 Lới giới thiệu
02
Xin cho con biết
03
Chỉ yu mnh Cha
04
Ước mơ của Cha
05
Viết nhơ cuộc đời
06
Cng bạn bước theo Gisu
07
Thầy ơi gip sức cho con
08
Tnh Ngi lun mi bn con
09
Trong cơn sng dữ
10
Yu cng Gisu
11
Xin cho con biết
12
Chỉ yu mnh Cha
13
Cng bạn bước theo Gisu
14
Yu cng Gisu

Audio CD CHỈ YU MNH CHA
    Nguyện Ca H Xun Huy

______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)