Nguyện cầu cho nhau

01 Ngày hạnh phúc
02
Diễm t́nh ca 3
03
Khi hoa nở miền Cana
04
Chung kết trầu cau
05
Yêu thương đơm hoa kết trái
06
Kết hợp
07
Nguyện ước cho t́nh yêu
08
Xin định nghĩa t́nh yêu
09
Hoa hồng
10
Nhă ca

_______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)