Cha dẫn con đi

01 Tnh khc
02
Một lần đoan hứa
03
Nước Thin Cha
04
Tnh Cha, tnh con
05
Cha dắt du con
06
Tnh yu Cha Kit thc bch chng ti
07
Tm tnh hiến dng
08
Hạt giống hiến dng
09
Ln đường
10
Cha khng lầm
11
Cảm mến hống n
12
Một lần đoan hứa
13
Nước Thin Cha
14
Tnh Cha tnh con
15
Ln đường

_________________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)