T́nh vợ t́nh chồng

01 Hai ḍng sông gắp nhau
02
Song hành
03
Diễm t́nh ca 1
04
Đưa nhau vào thánh điện
05
Đến trước nhan Ngài
06
Nghĩ chuyện ngày mai
07
Trầm cau nen duyên
08
Nhă ca
09
Xin dâng chàng và nàng
10
Yêu thương xoa dịu đắng cay
11
Mẹ ở với con

_________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)