Th thầm bn Cha

01 Thắp sng ln
02
Đến với Mẹ
03
Nguyện cầu
04
Nay con trở về
05
Tnh yu Thin Cha
06
Trng cậy Cha
07
Bốn ma yu thương
08
Tnh Cha yu con
09
Trời bể bao la
10
Tnh Cha tuyệt với
11
Cha thương cứu độ

_________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)