Sống cho t́nh yêu

01 Loi gioi thieu
02 Con thuoc ve Chua
03 Loi ban su song
04 Con chi la con
05 Chua trong long con
06 Tin yeu huy vong
07 Song cho tinh yeu
08 Suoi nguon tinh yeu
09 Duong tin yeu
10 Tung ngay theo Chua
11 Song cho tin mung

_________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)