Điều răng thứ su

01 Người đn B 2000 năm
02
Điều răn thứ su
03
Chiều tm
04
Tm một con đường
05
Một lần sm hối
06
Tnh thập gi
07
Thnh gi no cho con
08
Một chiều con về
09
Giọt lệ thống hối
10
Xin hn đi bn tay Cha
11
Lo g
12
Khc cảm tạ

________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)