Thánh ca tuyển chọn

01 Con chỉ là  tạo vật
02
Giọt lệ trong lời kinh
03
Bỏ Ngài con biết theo ai
04
Lên núi Sion
05
Tôi không c̣n cô đơn
06
Nguyện cầu
07
Niềm vui tận hiến
08
Chúa là nơi con nương tựa
09
Giấc mơ chưa t́m
10
Cao với khôn ví
11
Tâm t́nh ca 1
12
Lời thiêng

_______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)