Kiếp người 2

01 Kiếp người cậy trông
02
T́nh Ngài gọi con
03
Rồi ngày sẽ qua
04
Ḍng đời
05
Phù hoa
06
Đời tôi
07
Một thoáng mưa bay
08
Về với cát bụi
09
Đời là bể đau
10
Hăy nhớ

_______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)