Giêsu t́nh yêu của tôi

01 Giới thiệu
02
Giêsu tôi hát về Người
03
Nhạc khúc yêu thương
04
Mổi ngày đời con
05
Với Chúa con đi
06
Những khát mong
07
Giêsu hát t́nh ca
08
Biến đổi đời con
09
Niềm vui ơn cứu độ
10
Chúa trong đời con
11
Thao thức một đời
12
Giêsu, t́nh yêu của tôi
13
T́nh ca tri ân

_________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)