Con đă không tin

01 Trước nhan Mẹ
02
Lới Chúa trong đời
03
T́nh Cha hải hà
04
Bà đầy ơn phước
05
Ngàn lời ca vang
06
Đồi cao thập giá
07
Con đă không tin
08
Đường thạp giá
09
T́nh yêu Chúa
10
Thầm nguyện cầu
11
Lời nguyện cầu
12
Ḷng trung kiên
13
Lên đường

_______________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)