Thiên đàng t́nh yêu

01 Kinh t́nh yêu
02 Lời t́nh đoan hứa
03 Dâng Chúa t́nh yêu
04 Kinh yêu thương
05 Ước mơ t́nh yêu
06 Kinh t́nh yêu
07 Dâng Chúa t́nh yêu 2
08 T́nh yêu của Chúa
09 Quỳ đây dâng Chúa
10 T́nh hôn nhân
11 Dâng đời hôn nhân
12 Mẹ ơi nguyện cầu vớ con
13 Lới cảm tạ

______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)