Ơn trời cho con

01 Niếm xác tín của con 17
02
Cấu cho cha mẹ 6
03
Dâng Chúa tim con
04
Tim kính sợ Chúa
05
Đời vui biết bao
06
Kinh ru của Mẹ
07
T́nh hôn nhân
08
Xin cảm ơn Mẹ
09
Dâng Chúa t́nh yêu 2
10
Lới kinh nguyện cầu
11
Lới kết

_____________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)