V một nước trời cho qu hương

01 Lới đầu
02
Lới mời
03
V một nước trời cho qu hương
04
Sng mai đến nh
05
Lời hẹn h của muối
06
Những cnh đồng cuộc đời
07
Lời tm tnh
08
Để con nn hnh bng Người
09
Với Cha con thi dại khờ
10 T
heo Cha
11
Bước đi cng Người
12
Lời kết
13
Gieo mầm tin yu

____________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)