Điệu h ra khơi

01 Ngi yu con
02
Một ci Gisu
03
Giy pht bn Mẹ
04
Nguyện ước đời con
05
Mẹ lun bn con
06
Con tm Cha
07
Linh mục người l ai?
08
Hy theo Thầy
09
Điệu h ra khơi
10
Theo Mẹ ra khơi
11
Một ci Gisu

Bonus
12
Nguyện ước đời con
13
Giy pht bn Mẹ
14
Một ci Gisu

Audio CD Điệu h ra khơi
Những sng tc của Linh Mục
Ant. Trần Minh

______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)