Cu ca dao của Cha

01 Thin Cha yu trần thế
02
Cu ca dao của Cha
03
Cha vẫn ở lại
04
Cha đến trần gian
05
Chỉ c Cha
06
Xin đừng bỏ con
07
Thập tự đối với con
08
Biểu tượng của tnh yu
09
Con l linh mục
10
Cha yu con
11
Chỉ v tnh yu
12
Hy đi loan bo tin mừng

Audio CD  Cu ca dao của Cha
12 ca khc của Nhạc sĩ Trọng Khẩn

______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)