Em học với Giêsu

01 Em học với Giêsu
02
Một và một trăm
03
Những con số t́nh yêu
04
Ai nghèo khó với Chúa
05
Có một vị Vua
06
Phú ông xây thêm lẫm
07
Những câu chuyện t́nh yêu
08
Kiêu căng mà chi
09
Bông hồng cho t́nh yêu
10
Biết ơn
11
Đồng tiền bà goá
12
Em không nói dối
13
Mỗi ngày em sống đạo

Audio CD Em học với Giêsu
Thiếu nhi ca Ư Vũ

______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)