Linh mục, Người là ai?

01 T́nh yêu Chúa gọi
02
Chúa cất tiếng gọi con
03
Từ ngàn xưa
04
Bao la t́nh Chúa
05
Linh mục đuốc sáng tâm linh
06
Sao Ngài gọi con
07
Chúa không lầm
08
Đổi mới đời con
09
Xin cho con
10
Nhân loại vẫn cần

Audio CD Ghi niệm Hội ngộ linh mục giáo tỉnh Sài G̣n

______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)