Soi bng

01 Giới thiệu
02
Hiến dng
03
Cha l hải đăng
04
Con lun khao kht
05
Cha qu thương con
06
Cha vẫn hiện diện
07
Trầm lặng
08
Soi bng
09
Sống cho Cha
10
Sứ điệp yu thương
11
L tưởng đời ti

Audio CD Soi Bng
Tri n tnh Cha 1
Hong Phương
________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)