Tất cả l hồng n

01 Nhịp nhng từng bước
02
Cha cất tiếng gọi con
03
Cha đ chọn con
04
Sao Cha lại gọi con
05
Mun lời chc tụng
06
Gọi Cha Gisu
07
Trọn đời dng hiến
08
Bi ca cảm mến
09
Như một hiến lễ
10
Hai mươi lăm năm hồng n

Audio CD Tất cả l hồng n

______________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)