Giờ Thứ 9

01. Giới thiệu
02. Hăy trở về
03.T́nh ca thập tự
04. T́nh yêu thánh giá
05. Mẹ nhân loại
06. Con đường Chúa đă đi qua
07. Tâm t́nh ca 3
08. Lễ dâng trông cậy
09. Chén đắng
10. Phó thác
11. Trở lại thiên đường
12. Sám hối 3
13. Giêsu Giêsu
14. Và con tim đă vui trở lại


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)