Lời Tạ Tội Của Đ

01. Cha ơi con đ về
02. Sống trong niềm vui
03. Con chỉ l tạo vật
04. Mn qu từng ngy
05. Cha l con đường
06. Lời kinh nguyện trầm
07. Một niềm ph thc
08. Lắng nghe lời Cha
09. Bờ đ xanh tạ tội
10. Chung chiều
11. Bỏ Ngi con biết theo ai
12. Giọt lệ trong lời kinh
13. Khc cảm tạ
 

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)