Thánh Ca Tuyển Chọn

01. Cha ơi con đă về
02. t́nh yêu và thập giá
03. T́nh ca thập tự
04. đường thập giá
05. Hăy trở về
06. Giêsu vua t́nh yêu
07. Trở lại thiên đường
08. Giọt lệ trong lời kinh
09. Thập giá và t́nh yêu

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)