Tuyển Chọn 1

01. Chờ mong
02. Can v chiều tm buồn
03. Bi ca thống hối
04. Cho con tm về
05. Nguồn suối bnh an
06. Thn con l bụi đất
07. Tự tnh sm hối
08. Về bn lng Cha
09. Đường thập gi
10. Người yu ti chết
11. Xin xt thương con
12. Con l kẻ đưa đinh
13. Lạy Cha tha thứ

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)